Per 25 mei zal de wet algemene verordering gegevensbescherming van toepassing zijn (feitelijk al op 24 mei 2016 in werking getreden). Ook wij ontkomen daar niet aan ondanks onze geringe verenigingsgrootte. Dat betekent dat we op de eerstvolgende herhalingsavond het nieuwe privacy reglement zullen tonen en iedereen een inschrijvingsformulier zullen laten invullen en ondertekenen.

Zonder in dit nieuwsbericht in alle detail van het privacyreglement te treden wil het bestuur in elk geval de leden en oud leden vragen die een adreslijst in enige vorm bezitten deze te verwijderen. Het privacyreglement zal, na goedkeuring door de leden, uiteraard ook op deze website geplaatst worden.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)