Tijdens de herhalingsles van december werd uitgebreid ingegaan op de veldnorm welke vanaf nu gehanteerd wordt door onze vereniging.

De projectgroep Veldnorm Evenementenzorg heeft inmiddels op haar eigen website de veldnorm beschreven.

Meer informatie over deze norm is te vinden op het volgende adres: https://mnt/web518/e0/34/510645034/htdocs.evenementenz.org/

Hanteren van de veldnorm betekent ook dat er een klachtencommissie in het leven werd geroepen. De leden welke deze commissie vormen zijn op te vragen bij de secretaris van de vereniging. Zie voor de contactgegevens de pagina ‘Het Bestuur‘.

Veldnorm 1.0 een feit